Menu

Behandeling

Kinderen die bij ons komen ervaren thuis, op school of in hun vrije tijd problemen. Deze problemen kunnen een duidelijke oorzaak hebben maar kunnen ook zonder aanwijsbare reden zijn ontstaan.

Kinderen kunnen onder andere moeite hebben met de volgende activiteiten en vaardigheden

 • Kleuter- en schoolse vaardigheden
  • Schrijven en kleuren
  • Werktempo
  • Concentratie
  • Knippen en plakken
  • Plannen en organiseren van taken en spullen
  • Zelfvertrouwen
  • Voorkeurshand ontwikkeling
 • Zelfverzorging en zelfredzaamheid
  • Aan- en uitkleden
  • Veters strikken
  • Eten en drinken
  • Douchen, wassen, tandenpoetsen
  • (zelfstandig) kunnen voortbewegen binnen- en buitenshuis
 • Prikkelverwerking/sensorische integratie
  • Omgaan met drukke ruimtes, harde geluiden
  • Stil kunnen zitten
  • Concentratie en aandacht
  • Omgaan met frustratie
  • Vaak vallen en botsen
  • Algehele onhandigheid
 • Spel en vrije tijd
  • Zichzelf kunnen vermaken/zelfstandig spelen
  • Sporten/hobby
  • Ontspanning vinden
  • Samen spelen

Sommige kinderen ervaren problemen op meerdere gebieden of hebben een algehele ontwikkelingsachterstand.

Werkwijze

Wanneer een kind wordt aangemeld vindt eerst een uitgebreide intake plaats. In dit gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en evt. Het kind, wordt besproken wat precies de reden voor aanmelding is. Er wordt ruim de tijd genomen om te bespreken waar de ouders en het kind naartoe willen werken, wat de verwachtingen zijn en wat belangrijk is voor het kind om zich te kunnen ontwikkelen.

Wanneer een probleem zich vooral voordoet in de school- of thuissituatie wordt meestal een observatie gepland. Dit wordt gedaan zodat gekeken kan worden hoe de activiteiten verlopen in de situatie waar problemen zich voordoen.

Behandelingen vinden in de meeste gevallen plaats in de praktijk. De behandeling duurt 30 of 45 minuten, afhankelijk van het kind en de hulpvraag.

In veel gevallen wordt er advies gegeven aan ouders en/of leerkrachten. Hierbij wordt het advies zo veel mogelijk afgestemd op de thuis- of schoolsituatie. Wij proberen altijd in overleg met de ouders of leerkracht een haalbaar en passend plan/advies te maken waarbij het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

In onze behandelingen draait het om wat een kind en zijn/haar omgeving nodig heeft om de ontwikkeling van een kind te stimuleren. Om hier zo goed mogelijk op in te spelen is een nauw contact met de ouders, leerkrachten en eventuele andere betrokkenen noodzakelijk. Wij proberen daarom regelmatig te overleggen over de voortgang, hoe het thuis en op school gaat met het kind, over het vervolg van de behandelingen en om eventuele vragen te beantwoorden.

Tijdens de behandelingen kan wanneer nodig contact worden gezocht met andere disciplines zoals een (kinder)fysiotherapeut, logopediste, (revalidatie)arts enzovoorts.

Aanmelden