Menu

Sensorische informatieverwerking

Wat is Sensorische Informatieverwerking?

Sensorische Informatieverwerking (S.I) is het kunnen opnemen, selecteren, waarnemen begrijpen en beleven van informatie die via de zintuigen wordt waargenomen en in het brein wordt verwerkt. De zintuigen liggen aan de basis van een zich ontwikkelend brein. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. SI speelt een essentiële rol in de senso-motore en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Recent onderzoek laat zien dat S.I. problemen (te sterk, te weinig, zoekend of vermijdend of extreem reageren) geregeld voorkomen zowel bij kinderen met- als kinderen zonder stoornissen of beperkingen. In de DSM 5 worden de deze problemen expliciet genoemd bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen.

Sensorische Informatieverwerking, activatie en alertheid

Voor iedere activiteit die we doen hebben we een bepaald niveau van activatie nodig, passend bij die activiteit.
Via zintuigprikkels kunnen we invloed hebben op de activatie. Iedereen kent zintuiglijke prikkels die rustig maken, of juist actief,
of die er voor zorgen dat wij op essentiÎle momenten niet in slaap vallen. Een voorbeeld is het naar huis rijden na een vermoeiende dag.

Iemand die in de auto in slaap dreigt te vallen zet de radio hard aan (gehoor), Ademt een keer diep in, neemt kauwgom (beweging, mondactiviteit), zuurballen (smaak) of stopt om even flink te bewegen. Ieder mens heeft zijn eigen voorkeur voor
het gebruik van zintuiglijke informatie in het regelen van de activatie en alertheid.

De ontwikkeling van de zintuigen

De ontwikkeling van de zintuigen begint al tijdens de zwangerschap in de baarmoeder. De zintuigen maken een eigen ontwikkeling door maar werken niet afzonderlijk. Ze beïnvloeden elkaar en zullen uiteindelijk als een geheel moeten functioneren. Als kinderen klimmen in klimrekken, hebben ze een goed evenwicht nodig, maar ook een goed houdingsgevoel en goede ogen voor coördinatie en balans.

Wanneer deze zintuiglijke informatieverwerking goed verloopt kun je op een doelbewuste en doelgerichte manier reageren Een kind waarbij dit proces niet goed verloopt kan veel minder adequaat reageren op zintuiglijke informatie vanuit zijn
omgeving of vanuit zijn eigen lichaam. Dit kan problemen geven met allerlei activiteiten in het dagelijks leven. Dit noemen we Sensorische Informatieverwerkingsproblemen.

Sensorische Informatieverwerkingsonderzoek

Om te bepalen of de problemen van het kind daadwerkelijk voortkomen uit de Sensorische Informatieverwerking wordt er door de Kinder Ergotherapeut een uitgebreid onderzoek gedaan.

Er wordt zowel aan de ouders als aan de leerkracht gevraagd een vragenlijst in te vullen (Sensory Profile) om een sensorisch profiel op te stellen. Daarnaast wordt het kind In de praktijk en zo nodig thuis of in de klas geobserveerd.

Als een leerkracht twijfelt of een kind problemen in de Sensorische Informatieverwerking heeft kan hij deze Observatielijst Sensorische Integratie voor Leerkrachten downloaden en invullen.

Na het onderzoek vindt er een gesprek met de ouders plaats en wordt er een behandelplan opgesteld.

Het behandeltraject bestaat vaak uit begeleiden en adviseren van het kind, ouders en leerkrachten waar het kind baat bij heeft en uitproberen en ervaren van diverse hulpmiddelen, aanpassingen etc.