Menu

Meedoen op school

Uw kind kan om verschillende redenen problemen ervaren in het meedoen op school. Hieronder een aantal voorbeelden van problemen:

 • Problemen met de fijne motoriek (bijv: scheuren, knippen, plakken, vouwen, tekenen)
 • Problemen met schrijven
 • Problemen met de schrijfvoorwaarden (zithouding, aandacht, pengreep etc.)
 • Problemen tijdens buitenspelen
 • Problemen tijdens gym
 • Problemen in het zelfstandig werken
 • Concentratie- en aandachtsproblemen
 • Coördinatie- en planningsproblemen
 • Problemen in de ruimtelijke oriëntatie
 • Moeite met samenwerking van de handen
 • Problemen in de oog-hand coördinatie

Als uw kind moeite heeft met kleuter en/of schoolse vaardigheden, dan kan de ergotherapeut door middel van gesprekken, vragenlijsten, observaties en onderzoek het probleem analyseren.

Naar aanleiding hiervan wordt er een verslag gemaakt welke besproken wordt met de ouders en evt. het kind. Vervolgens wordt er in overleg met de ouders en evt. het kind een behandelplan opgesteld.

Het behandelplan kan bestaan uit het aanleren van de vaardigheid of het bekijken van mogelijkheden van aanpassingen in de klas. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het werk vergroten of het aanpassen van de instructie. Uiteraard is hiervoor een intensieve samenwerking met de leerkracht nodig.

Aanmelden

Voorbeeld

Jan is 7 jaar en zit in groep 3. Jan heeft moeite met het schrijven en het zelfstandig werken. De ergotherapeut heeft naast een uitgebreide intake met de ouders ook een intake gesprek met de leerkracht van Jan.

Na een observatie in de klas en een schrijfonderzoek komt Jan wekelijks in de praktijk om het schrijven te oefenen. De leerkracht krijgt begeleiding in hoe ze Jan kan helpen en worden er verschillende aanpassingen gedaan.

Jan blijkt veel baat te hebben bij korte opdrachten en werken met een timetimer.