Menu

Zelfredzaamheid

Door verschillende oorzaken kunnen kinderen moeite hebben met de zelfredzaamheid. Lichamelijke beperkingen kunnen er voor zorgen dat zelf aankleden en bijv. haren wassen niet vanzelfsprekend is. Ook kinderen met bijvoorbeeld DCD hebben moeite om zich vaardigheden eigen te maken.

Hieronder staan een aantal voorbeelden genoemd van problemen die zich voor kunnen doen:

  • Moeite met aan- en uitkleden, veters strikken, knopen sluiten, etc
  • Problemen met zitten en voortbewegen
  • Problemen met eten en drinken
  • Problemen met douchen, wassen, haren kammen, etc
  • Problemen met zelfstandigheid
  • Beperkt inschakelen van een lichaamszijde

De ergotherapeut zal bij deze problemen de vaardigheid observeren en bekijken hoe de vaardigheid wordt uitgevoerd.

Er wordt een behandelplan opgesteld in overleg met de ouders en evt. het kind. Hierin kan staan hoe de vaardigheid aangepast kan worden in de huidige situatie of dat de vaardigheid aangeleerd kan worden.

Eventueel wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen. De ergotherapeut kan ondersteuning bieden bij het aanvragen of aanschaffen van hulpmiddelen.

Aanmelden

Voorbeeld

Merel (10 jaar) heeft Spina Bifida, waardoor ze in een rolstoel zit. Merel wilt graag meer zelfstandigheid in huis hebben en de moeder van Merel
wilt graag fysiek meer ontlast worden.

In samenspraak met de ergotherapeut wordt er een nieuwe rolstoel, douchestoel en een hoog-laagbed aangevraagd. De ergotherapeut leert Merel hoe ze zelfstandig transfers kan maken. Hierdoor is Merel zelfstandiger en wordt haar moeder ontlast.